På grund av rådande omständigheter och mindre personal kan det tills vidare ta längre tid än vanligt att nå vårt kundcenter via telefon. Du kan som vanligt kontakta oss via e-post eller lägga din beställning i vår e-handel. Vår målsättning är förstås att du som kund skall känna av detta minimalt och få fortsatt god service. Tack för din förståelse! Läs mer om hur Corona-viruset kan påverka våra tjänster här.

Mellan 13/8 12:00 och 14/8 12:00 är kundcenter och lager stängt p.g.a inventering. Under tiden är du välkommen att lägga din order i vår e-handel eller via vår ordermail, order@abkati.se.

a
Socialt ansvar


a

Hållbarhet för allas framtid

       

En hållbar framtid

Abkati verkar i en föränderlig tid där hela branschen för tunga fordon står inför stora utmaningar med omväxlingen till ett mer klimatsmart arbete, där allt större fokus ligger på fordonssektorn och hur man kan minska dess miljöpåverkan.

Tänk globalt handla lokalt

När man handlar med Abkati ska man känna sig trygg i att vi är en samarbetspartner som tar ansvar både lokalt och globalt. I det lokala perspektivet arbetar Abkati mycket med att minska miljöpåverkan på grund av frakter av produkter. Det gäller både inkommande gods där flygfrakter hålls till ett minimum och utgående gods där vi nu genomför ett stort förbättringsarbete på lagret. I detta arbete ingår att effektivisera packning av produkter så att onödigt packmaterial reduceras och kollina slimmas så att transportbilarna kan fyllas mer effektivt och antalet transporter därmed minskas. Utöver detta arbetar Abkati med att påverka våra leverantörer till ett mer miljömedvetet tänk rent generellt som att minska onödig plast i förpackningar.

Från Abkatis sida är miljötänket integrerat i alla nya satsningar som genomförs. I uppförandet av nya kontors- och lagerlokaler arbetar vi proaktivt i att minska vår miljöpåverkan. Solen är vår grönaste energikälla och vi ser därför över möjligheten till solceller på taket. Vid byte av tjänstebilar inom Abkati tittar vi på miljöpåverkan och framöver ser vi uppförande av laddstationer som en naturlig utveckling.

I det lokala miljötänket ingår naturligtvis också källsortering, arbete för att minska den interna pappersanvändningen, miljömärkt tryckproduktion med mera. 

Axel Johnson International

Abkati är en del av paraplyt under Axel Johnson International. Axel Johnson International har ambitiösa mål inom socialt ansvar, mål som sprids ner i organisationen och är ett stöd i vidareutvecklingen av de respektive företagens hållbarhetsarbete. De har fem fokusområden: Resurseffektivitet innebär att använda resurser effektivt och ansvarsfullt, Hälsa & säkerhet innefattar att tillhandahålla säkra arbetsförhållanden för alla anställda, Ansvarsfull supply chain handlar om att arbeta för ansvarsfull produktion och arbetsvillkor, Bra produkter & service fokuserar på säkra material i produkter med en ökad livslängd samt Företagsansvar som adresserar etik och lokalt samhällsansvar.

Läs mer om Axel Johnson Internationals hållbarhetsarbete.

 

Läs mer

Code of Conduct

Code of Conduct

Våra leverantörer har förbundit sig att följa internationella direktiv och förordningar för mänskliga rättigheter, arbetsmarknadsregler, antikorruption och miljö. Läs mer om vår Code of Conduct.

Guldsponsorer till Team Rynkeby
 
Team Rynkeby

Abkati är guldsponsorer till Team Rynkeby - God Morgon som varje år cyklar till Paris till förmån för barn med cancer och deras familjer. Läs mer om vårt sponsoravtal.