Öppettider: Mån-tors: 8.15-16.30. Fre: 8.15-16.00

a
Socialt ansvar


a

Hållbarhet för allas framtid

       

Code of Conduct

I och med den ökande globaliseringen ställs allt högre krav på oss som distributörer att säkerställa att arbetsvillkor och miljökrav följs inte bara där vi är faktiskt verksamma, utan även i de länder där produktionen av varorna vi handlar med sker.

Leverantörernas roll

Våra handlingar gör avtryck på mångfalt fler platser än där vi själva befinner oss varför det är en självklarhet för Abkati att även beakta miljöpåverkan hos våra leverantörer. I vårt hållbarhetsarbete ingår därmed att ställa krav på våra leverantörer och säkerställa att produktionen av våra produkter sker i enlighet med globala regler och bestämmelser. Ett led i detta är att våra leverantörer skriver under vår Code of Conduct där de förbinder sig att följa just internationella direktiv och förordningar för mänskliga rättigheter, arbetsmarknadsregler, antikorruption och miljö. Det sker löpande audits, granskningar, av företag, primärt i riskområden.

Axel Johnson International

Abkati är en del av paraplyt under Axel Johnson International. Axel Johnson International har ambitiösa mål inom socialt ansvar, mål som sprids ner i organisationen och är ett stöd i vidareutvecklingen av de respektive företagens hållbarhetsarbete. De har fem fokusområden: Resurseffektivitet innebär att använda resurser effektivt och ansvarsfullt, Hälsa & säkerhet innefattar att tillhandahålla säkra arbetsförhållanden för alla anställda, Ansvarsfull supply chain handlar om att arbeta för ansvarsfull produktion och arbetsvillkor, Bra produkter & service fokuserar på säkra material i produkter med en ökad livslängd samt Företagsansvar som adresserar etik och lokalt samhällsansvar.

Läs mer om Code of Conduct hos Axel Johnson International.

 

Läs mer

Hållbarhet

En hållbar framtid

Abkati verkar i en föränderlig tid där hela branschen för tunga fordon står inför stora utmaningar med omväxlingen till ett mer klimatsmart arbete. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.

Guldsponsorer till Team Rynkeby
 
Team Rynkeby

Abkati är guldsponsorer till Team Rynkeby - God Morgon som varje år cyklar till Paris till förmån för barn med cancer och deras familjer. Läs mer om vårt sponsoravtal.