Öppettider kundcenter/ordermottagning: Mån-tors: 8-16.30. Fre: 8-16.00

Återrapportering SOS Barnbyar

2015-06-25

ABKATI är ett stolt fadderföretag till SOS Barnbyar och stödjer deras familjestärkande program i Pune, Indien. Arbetet är framgångsrikt och i veckan erhöll vi en återrapport om arbetet och de hjälpinsatser som genomförts för att bl.a. hjälpa ensamstående mammor att bli självförsörjande.

"Det har varit ett händelserikt år i Pune. Hjälpbehovet i området är stort och SOS Barnbyars familjestärkande programmet har haft möjlighet att framgångsrikt hjälpa många familjer som annars riskerade splittras. För närvarande är över 200 barn inskrivna i programmet"

Du kan läsa hela återrapporten här.


Fler nyheter....