På grund av flytt till vår nya lokal håller vårt lager stängt 24-25 september. Kundcenter håller stängt 25 september. Fr.o.m 28 september håller vi öppet som vanligt och du hittar oss då på Starrvägen 11-13, Arlöv.

a
Nyhet


a

Abkati satsar på solceller        25 juni 2020

Abkati satsar stort på solceller

Abkati installerar solcellsanläggning på taket till sin nya kontorsbyggnad som ett steg i sitt hållbarhetsarbete. Anläggningen kommer att producera el motsvarande 33 villors årsförbrukning.

Abkati bygger nya kontors- och lagerlokaler med planerad inflyttning i slutet av sommaren 2020. Med start i juli kommer tre paneler om totalt 516 solcellsmoduler att installeras på taket. Solcellerna beräknas årligen producera ca 167 MWh, vilket motsvarar 33 villors årsförbrukning av el, 28 miljoner fullt laddade iPhones eller 2100 laddningar av en Tesla. Minskningen av koldioxidutsläpp beräknas bli närmare 100 ton koldioxid per år.


Att arbeta aktivt för miljön är en självklarhet för Abkati, inte bara i ord utan också i handling. Genom solcellsanläggningen kommer Abkati att få i det närmaste hela sitt elbehov försörjt med lokal och klimatsmart energi till en förutsägbar kostnad.

- Det är lätt att stirra sig blind på kortsiktiga ekonomiska lösningar. Redan i projekteringen av nybygget tittade vi på hur vi kan förena långsiktigt miljövärde med affärsnytta. Genom installationen av solceller slår vi två flugor i en smäll och får både en miljömässig och affärsmässig vinning där vi minskar våra elkostnader radikalt, säger Johan Johnsson, VD Abkati.

Läs mer om Abkatis miljöarbete här.