På grund av rådande omständigheter och mindre personal kan det tills vidare ta längre tid än vanligt att nå vårt kundcenter via telefon. Du kan som vanligt kontakta oss via e-post eller lägga din beställning i vår e-handel. Vår målsättning är förstås att du som kund skall känna av detta minimalt och få fortsatt god service. Tack för din förståelse! Läs mer om hur Corona-viruset kan påverka våra tjänster här.

Mellan 13/8 12:00 och 14/8 12:00 är kundcenter och lager stängt p.g.a inventering. Under tiden är du välkommen att lägga din order i vår e-handel eller via vår ordermail, order@abkati.se.

a
Nyhet


a

Corona-virus        9 mars 2020, uppdaterad 17 mars 2020

Hur påverkar Corona-viruset min leverans? (uppdaterad)

Den internationella handeln medför många fördelar där vi kan ta del av specialistkompetens från hela världen, men gör oss också sårbara vid akuta krissituationer i världen. Detta har blivit extra tydligt i och med utbrottet av Covid 19, Corona-viruset.

Internationella samarbeten

Abkati har samarbeten med leverantörer över hela världen och tillsammans vidareutvecklar vi produkter och tjänster. I samarbetena lär vi av varandra och det uppstår synergier som ger mernytta för kunden. Samtidigt kan priserna hållas nere när produktionen koncentreras till regioner som redan har en väl utbyggd produktion.

Produktion av varor och komponenter

Detta kan i vissa fall dock skapa en sårbarhet på både kortare och längre sikt. Det har blivit tydligt i och med utbrottet av Covid 19 (Corona-viruset). Hela regioner i Kina och Italien har stängts ner och både produktutveckling och produktion bromsats. Den världsomspännande handeln innebär att det räcker att en komponent saknas för att det ska bli tvärstopp längs hela linjen oavsett var själva fabriken ligger.

Transporter

Förutom ren produktionsproblematik har transporter seglat upp som ett problem. Transportskepp har fastnat i hamnar både för leveranser och för upphämtning av varor. Detta stopp i flödet innebär att trycket på containrar är oerhört högt och transporter fastnar innan varorna ens kunnat packas.

Ev. framtida leveransproblematik

Ovanstående anledningar, var för sig och tillsammans, kan därmed innebära svårigheter för leverans av en del produkter till Abkati under den närmaste tiden. Just nu ser det bra ut, men vi vill redan nu flagga för att det kan ske förseningar och att en del produkter tillfälligt kan ta slut. Om det är någon produkt du saknar, kontakta din säljare eller kundcenter så hjälper de dig att hitta en likvärdig produkt. Vi har ett stort sortiment och tillsammans kan vi alltid hitta en lösning!

Förändrade arbetssätt på Abkati 

För att minska smittspridningen av Corona-viruset vidtar Abkati nu ytterligare åtgärder för att minimera kontaktytorna. Förutom förändrade arbetsrutiner internt undviker vi fysiska möten med externa parter och ersätter dem när möjlighet finns med telefon- och webbmöten.