Nu börjar våra sommartider och 14/6 - 16/8 håller vi öppet 08:00 - 16:00.

a
Aktuellt


a

Roterande varningsljus

        6 september 2019

Varningsljus i trafikens tjänst

De lyser längs våra vägar som fyrar i mörkret, eller i ljuset för all del, varningslamporna. Kärt barn har många namn och lamporna benämns omväxlande som till exempel blixtljus, varningsljus, rotorfyr, saftblandare, varningslykta och groggblandare. Som trafikant är de en välbekant syn som varnar för arbetsfordon och risk för oskyddade arbetare på vägbanan när underhållsarbete på vägarna pågår.

När får man använda varningsljus?

Reglerna för varningsljus ser olika ut i olika länder. I Sverige är endast varningslampor med orange sken som sitter på ett motorfordon tillåtet. Blått blinkljus är strikt förbehållet utryckningsfordon. Varningsljusen måste också vara typgodkända enligt ECE R65.

Grunden för användning av varningsljus är att de endast får användas för att varna för hinder eller annan fara för övrig trafik. Användningen är reglerad till vägarbeten, bärgningar och transport av det bärgade fordonet, vid fordonskontroll av bilinspektör, vid olycksplats och om fordonsbredden inklusive utrustning överstiger 3 m. De ska även användas på vägtransportledare vid eskort av lång, bred eller tung transport.

ECE R65

Det finns 2 klasser gällande ECE R65. Klass 1 är den lägsta klassningen som ett varningsljus behöver uppfylla. I vissa fall kan uppdragsgivaren begära att man ska ha varningsljus som klarar klass 2. Det innebär att varningsljuset ska ha en funktion där man kan dimma ner ljuset på natten. Det sker antingen via en sensor på varningsljuset eller via en knapp.

För att varningsljuset ska uppfylla ECE R65 så ska ljuset sitta monterat så man ser det 360 grader runt om fordonet när man står 20 meter från fordonet. Ljuset ska synas på 1,2 meters höjd.

Styling med blixtljus

Reglerna för användning av blixtljus i trafik är avgränsade till arbetsfordon. Om man vill pynta sin bil och skapa effekter med blinkande sken kan man dock installera dem i till exempel bakluckan eller i motorrummet. För andra användningsområden på personbil är det viktigt att läsa gällande regler.

Läs mer:

Transportstyrelsens föreskrifter om användning av vissa varningsanordningar m.m.

samt kraven på placering i TSFS 2016:22, Bilaga 3, s 106


Varningsljus i fokus