Öppettider: Mån-tors: 8.15-16.30. Fre: 8.15-16.00

a
Aktuellt


a

Säkra lasten

       28 april 2020

Säkra lasten

Att köra säkert är mer än att ha bra däck och belysning. En säker last där inget flyger runt i lastrummet är minst lika viktigt för att vara säker på vägen.

Hur kan jag säkra min last?

Last kan säkras på flera olika sätt så som förstängning, surrning eller låsning. Dessa metoder används ibland också i kombination. Inom dessa metoder finns olika produkter som man på olika sätt kan säkra sin last med.

Vad är fördelarna med att använda spännband?

Det vanligaste sättet att säkra gods är att göra en överfallssurrning, även kallad friktionssurrning. Då surras spännband över lasten och trycker fast den hårt mot underlaget så att friktionen ökar och stoppar godset från att glida eller tippa. Vid användning av denna typ av surrning är det spännbandets inspänningskraft, STF, som är av intresse. Du kan hitta STF-värdet för ett specifikt spännband på dess märkesetikett. Är surrning metoden man vill använda finns det spännband, kättingar och fasta surrningar.

När är förstängning lämpligast?

Förstängning, eller stämpling, används när lasten kan stuvas mot fasta konstruktionsdelar och sedan hållas på plats med till exempel godsstöttor. Det är viktigt att det inte uppstår glipor mellan lastenheterna eller fordonsdelen.

Hur låser man lasten?

Låsning av lasten används vid frakt av containrar och då säkras godset med hjälp av containerlås.

Att tänka på vid lastsäkring

Det finns mycket att hålla reda på vid säkring av sin last. Viktigt är att alltid tillse att all lastsäkringsutrustning är hel och avsedd för ändamålet. Spännband, kättingar och stöttor ska alltid vara märkta så att det är enkelt att läsa av vilka krafter de klarar.

Mer information

För mer information rekommenderar vi att ni läser mer på antingen TYA eller hos Forankra, en av våra leverantörer. Där hittar ni också branschnormer för lastsäkring och lathundar för beräkning av lasten och vilken surrningsmetod som är mest lämpad. 

Säkra lasten