Certifikat och verksamhetssystem

ABKATI är en stolt innehavare av ISO-certifiering. Certifieringen innebär att vi har ett ansvarsfullt agerande gentemot våra kunder, personal och ägare. Det är ett sätt för att ständigt fokusera på att förbättra ABKATI som företag och samarbetspartner. Läs mer...

 

ABKATI Arbetsmiljöpolicy

 

Vi ser ett systematiskt arbetsmiljöarbete som en viktig grund i vårt arbete och strävar ständigt efter att minimera de arbetsmiljörisker som uppkommer i vår verksamhet. Inom vårt företag har vi en verksamhet som innehåller arbetsmiljörisker i form av bland annat påkörningsrisk på lager och gård. Därför måste vi bevaka vår arbetsmiljö och arbeta för att minimera dessa risker. Läs mer...

ABKATI Kvalitetspolicy

 

Vi ser ett systematiskt kvalitetsarbete som en viktig grund i vårt arbete och ska därför ständigt sträva efter att säkerställa högsta möjliga tillämpbara kvalitet på våra varor och tjänster. Vårt företag verkar på en professionell marknad med höga krav på tillförlitlighet på service och produkters funktion. Vi ska därför vara en ledstjärna för branschen och kunna ses som en vägvisare inom sortiments-, logistik- och serviceutveckling.  
Läs mer...

 

ABKATI Miljöpolicy

 

Vi ser ett aktivt miljöarbete som ett naturligt och tidsenligt samhällsansvar och en viktig grund i vårt arbete och ska därför ständigt sträva efter att minska negativ miljöpåverkan som uppkommer från eller i relation till vår verksamhet. För oss är det en självklarhet att följa miljölagstiftning och andra krav. Läs mer...